Về chúng tôi

Ecoms được thành lập vào tháng 4/2018 theo Quyết định 1/2018, là đơn vị gắn liền với báo Giáo dục & Thời đại.

Chúng tôi là ai?

ECOMS là một trong những công ty truyền thông, quan hệ công chúng và tổ chức sự kiện về lĩnh vực Giáo dục.

Tầm nhìn

ECOMS trở thành công ty truyền thông giáo dục lớn nhất ở Việt Nam.

Sứ mệnh

Tạo sự gắn kết chặt chẽ các cơ sở giáo dục với nhau, hình thành nên một tổng thể thống nhất, không thể tách rời.

QUY TRÌNH LÀM VIỆC

ECOMS thấu hiểu bản chất và thách thức của các đơn vị giáo dục, từ đó kết hợp với sự thấu hiểu hành vi của khách hàng, để làm nên những giải pháp truyền thông hiệu quả theo quy trình chuyên nghiệp.

1. Nhận yêu cầu từ khách hàng
2. Lên ý tưởng và đề xuất giải pháp
3. Thực thi và phân tích nghiệm thu