Giáo dục kỹ năng sống các cấp

Việc nhận thức đúng về cuộc sống sẽ là một nền tảng vững chắc cho cảm xúc và hành động của chúng ta. Ngay từ sớm, nếu học sinh nhận thức được đúng về cuộc sống sẽ là ngọn lửa chỉ lối để các em hướng đến tương lai tốt đẹp. Học sinh sẽ tự hình thành cho mình sức mạnh về tinh thần và thể chất, từ đó vượt qua những khó khăn, thách thức của cuộc sống, xác định được mục tiêu và nỗ lực phấn đấu vì tương lai của chính mình và những người xung quanh.

Chính vì vậy, Ecoms đã có liên kết với nhiều chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục, tâm lý học nhằm triển khai rộng rãi những chương trình đào tạo kỹ năng sống. Tiêu biểu là chương trình NHẬN THỨC ĐỂ THÀNH CÔNG - Awareness  to be successful do Tiến sĩ Trần Văn Tính, Trưởng bộ môn Giáo dục và Phát triển con người (Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội) biên soạn, hiện đang được Ecoms phối hợp triển khai tại 20 tỉnh thành với sự tham gia của hơn 300.000 em học sinh và giáo viên các cấp.

Hiện Ecoms vẫn đang tiếp tục phát triển tại các tỉnh thành như Hà Tĩnh, Thái Bình, Vĩnh Phúc…